© 2018 by Kurotama Kikaku

 

​photo by Shinichi Kubota